SvD Magasinet

Svenska Dagbladets populära bostadsbilaga, med allt från hemma hos-reportage till designer-intervjuer, utkommer på lördagar och har cirka 300 000 läsare varje vecka.