Oscar Properties

Vi skapar inspirerande livsstilsmagasin kopplade till fastighetsutvecklarens olika nyproduktioner, och väljer sedan passande distribution till respektive projekt.